2019/3/14 - Skatebaan in groene hart van Sportheldenbuurt

Ten oosten van het KNSM-eiland in Amsterdam ligt in de monding van het IJ het Zeeburgereiland. Deze plek, waar in het verleden de waterzuiveringsinstallatie stond, is nu volop in ontwikkeling. De wijk, de Sportheldenbuurt, krijgt een groen karakter met veel groen, sportvelden en een grote outdoor skatebaan. Deze is aanbesteed met aandacht voor circulariteit.
 
De Urban Sport Zone wordt ingericht om een brede doelgroep aan te spreken. Volgens de gemeente Amsterdam is het een bijzonder project. “Nooit eerder werd zoveel zorg en aandacht besteed aan het inpassen van een ruimte die voor sport en spel gebruikt gaat worden in overeenstemming met de rest van de omgeving”, staat in het Concept Definitief Ontwerp.
 
Het groene hart vormt een op zichzelf staand eiland in de wijk, met rondom een continu wandelpad, aan beide zijden omgeven door lindebomen. Centraal in het park wordt de Urban Sport Zone gerealiseerd met een van de grootste outdoor skatebanen van Nederland in beton. Holland Scherm, dochteronderneming van KWS, is betrokken bij de aanleg.
 
Basis
“Op deze locatie hebben in het verleden in de ondergrond veel activiteiten plaatsgevonden, lastig was dat er hierdoor ook de nodige obstakels waren. Dit waren onder andere de oude betonnen fundamenten van de waterzuiveringsinstallatie. Nu wordt het een park, aangelegd door KWS, terwijl Holland Scherm de basis voor het skatepark, de fundering en de betonnen vloer leverde. Later worden daar elementen aan toegevoegd, zodat het een uitdagende skateplaats wordt”, vertelt Stanley van Peenen, projectleider bij Holland Scherm.
 
Het skatepark is een ontwerp van het Deense bureau Glyfberg+Lykke en bedoeld voor verschillende type skaters, zoals skateboarders, inline skaters, bmx’ers en steppers. Aan de zuidkant begint het park op maaiveldniveau en loopt langzaam omhoog. Dit gaat gelijk op met de moeilijkheidsgraad van het gebruik. De moeilijkheidsgraad voor Holland Scherm was echter niet de technische zaken. “Het skatepark staat op heipalen en de fundering is doorgerekend op een te dragen belasting. De gemeente had echter wel eisen gesteld aan circulariteit van de gebruikte materialen. Het uitgangspunt was dat 15 procent van het beton voor de vloer uit gerecyled materiaal moest zijn en de palen voor minimaal uit 10 procent secundair (gerecycled) toeslagmateriaal. Wij hebben zowel de vloer als de palen geleverd met betongranulaat dat vervangen is door 30 procent gerecycled materiaal. Het voordeel daarvan is – naast de CO?-besparing in de productie en de aanvoer van de grondstoffen voor het beton – dat het beton dezelfde kwalitatieve eigenschappen heeft als ‘nieuw’ beton.”
 
Kentering
Op de route richting een circulaire economie is 30 procent circulaire bouwstof een mooi begin, maar Holland Scherm en KWS zijn ambitieuzer. “De techniek is aan het doorontwikkelen, maar het product is nog niet altijd onder certificaat leverbaar omdat certificering nu eenmaal volgend is aan techniek.” Daarnaast zegt Van Peenenhij dat circulair denken inmiddels een tweede natuur is binnen Holland Scherm. “Dat moet ook, want in 2040 willen we volledig circulair werken binnen heel KWS. Om die ambities waar te maken is samenwerking met opdrachtgevers en leveranciers van essentieel belang.
 
In deze transitiefase zien we dat sommige (beton)leveranciers proactief zijn, maar helaas ook dat een aantal protectionistisch is. Die structuur is moeilijk te doorbreken.” Toch ziet hij wel een kentering. “Als opdrachtgevers duidelijke eisen formuleren, waardoor de noodzaak om bijvoorbeeld een receptuur te openbaren duidelijk wordt, dan is de bereidheid om informatie te delen veel groter.” De bal ligt dus niet aan één zijde van het speelveld. “Ik denk dat beide kanten in beweging moeten komen en met elkaar het gesprek moeten aangaan. Zo kunnen overheden zich door dialoogrondes veel beter op de hoogte laten stellen van de huidige stand van de techniek en in het verlengde daarvan betere vragen formuleren tijdens aanbestedingsprocedures.”