2020/2/18 - Pilot duurzaam ruimtegebruik in Dongen

Gemeente Dongen hecht veel waarde aan duurzaam ruimtegebruik. De reconstructie van een deel van de Meester Janssenweg in Dongen is door de gemeente aangewezen als pilot project. Medio 2020 gaat het project van start. Aldus Arend Groeneveld, van Atab Civiele Techniek in Dussen, in gesprek met BouwCirculair. Atab is nauw betrokken bij de pilot in Dongen.

 

lees verder

Waarom een pilot duurzaam ruimtegebruik?
“Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen met de focus op het hergebruik van materialen en het slim inzetten van grondstoffen, producten en goederen. Deze nieuwe vorm van bouwen is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen voor de toekomst te kunnen realiseren. Iedereen moet daar een bijdrage aan leveren, ook Dongen.”

 

Wat beoogt de gemeente met het pilotproject?
“De Meester Janssenweg verbindt het buitengebied en de doorgaande Vaartweg. De weg ligt deels binnen en deels buiten de bebouwde kom. Op het stuk tussen de IJsvogelstraat en de Vaartweg is reconstructie van zowel het riool als de weg noodzakelijk (de kabels en leidingen zijn eerder al vervangen). Bij deze reconstructie wordt heel specifiek gekeken naar een zo duurzaam én circulair mogelijke invulling van de openbare ruimte.”

 

Wie zijn er meegenomen in het traject, in- en extern?
“Bij dit project is een aantal stakeholders betrokken, waaronder BouwCirculair, gemeente Dongen, bewoners, dorpsraad en adviesbureau Atab Civiele Techniek.”

 

Wat heeft het project straks aan duurzaamheid opgeleverd?
“Meer groen en een gezondere leefomgeving die ook nog klimaatbestendiger is. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een trottoir aan één zijde in plaats van aan beide zijden van de weg is er minder verharding waardoor ruimte ontstaat voor meer groen. En er wordt scherp gelet op de mogelijkheden om de aanwezige materialen te hergebruiken. We kijken of grondstoffen en materialen uit de bestaande weg geschikt zijn voor hergebruik. De bestaande situatie wordt als bron gebruikt voor het project.”

 

Wat zijn de kansen, wat zijn de leermomenten?
“Op dit moment wordt in Nederland vaak nog te makkelijk materiaal uit bestaande openbare ruimtes weggegooid. Terwijl de materialen nog zeer geschikt kunnen zijn voor hergebruik. Wellicht niet op die specifieke locatie, maar wel voor andere toepassingen binnen gemeenten. De bestaande situatie moeten we gaan zien als een ‘mijn’ waaruit grondstoffen gedolven kunnen worden, en dat vergt een volledig nieuwe benadering. Dat zegt ook Michiel Haas, emeritus professor Sustainability and Materials aan de Universiteit Delft en oprichter van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). Urban mining moet je volgens Haas zien als een manier van ‘omdenken’, van anders tegen dingen aan gaan kijken. Die andere blik, dát is het leermoment en als we dat goed doen liggen er mooie kansen voor de toekomst.”

 

Wat zijn de vervolgstappen?
“We benaderen het project in Dongen vanuit Urban Mining principes. De gemeente zal de burgers en betrokkenen meenemen in dit ‘omdenkproces’. Het is uiteraard van groot belang dat er juist voor de gebruikers en omwonenden een goede invulling wordt gegeven aan de openbare ruimte. Samen op weg naar de toekomst. Atab zal in dit project samen met BouwCirculair kijken naar een goede inzet van duurzame materialen, met een lage CO2-footprint, en focussen op het gebruik van circulaire grondstoffen.”